Τρίτη 26 Απριλίου 2016

"Περιβάλλον και Ανακύκλωση"... από το Δ1

    Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «Περιβάλλον και Ανακύκλωση» οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δ1 χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, -όσα και τα ανακυκλώσιμα υλικά-, και δημιούργησαν τέσσερις κάδους πάνω στους οποίους κόλλησαν φωτογραφίες από αντικείμενα που μπορούν να ανακυκλωθούν. Στο τέλος, κάθε ομάδα έγραψε το δικό της σύνθημα. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν όχι μόνο να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετούν στους αντίστοιχους κάδους, αλλά και να δουλεύουν και να σκέφτονται ομαδοσυνεργατικά!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου