Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον

      Οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους, πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστούν.
     Αν το περιβάλλον παρέμενε αμετάβλητο, οι οργανισμοί δεν θα χρειαζόταν να προσαρμοστούν. Όμως το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς (τροφική αλυσίδα, κλίμα) και συνεπώς οι οργανισμοί είτε θα προσαρμοστούν, είτε
θα εξαφανιστούν.
     Η προσαρμογή είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε ένα οργανισμό να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον στο οποίο ζει και μπορεί να αφορά είτε ένα δομικό χαρακτηριστικό είτε ένα στοιχείο της συμπεριφοράς.

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση κι από  ΕΔΩ


1 σχόλιο: