Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση για τη δράση "Η τσάντα στο σχολείο"

Αγαπητοί γονείς,
   Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.7/219218/13-12-2017 πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ, το ΥΠΠΕΘ έχει εγκρίνει τη δράση με θέμα "Η τσάντα στο σχολείο". Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα το μήνα, στο σχολείο. Η τσάντα θα παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί, έως τη Δευτέρα. 
    Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο, δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία των μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου. Στοχεύει στην ενίσχυση του ποιοτικού χρόνου των μαθητών με τις οικογένειές τους και παράλληλα διευρύνει τις δυνατότητες ενασχόλησής τους με δραστηριότητες που άπτονται των προσωπικών τους ενδιαφερόντων, συμβάλλοντας έτσι όχι μόνο στη γνωστική, αλλά και στη συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
    Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι, σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών και υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά το μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών.
   Μετά από σχετική συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας η δράση "Η τσάντα στο σχολείο" θα εφαρμοστεί στις παρακάτω ημερομηνίες:
  • 5-6-7-19-20-21 Οκτωβρίου 2018
  • 9-10-11-23-24-25 Νοεμβρίου
  • 7-8-9 Δεκεμβρίου
  • 18-19-20 Ιανουαρίου 2019
  • 8-9-10-22-23-24 Φεβρουαρίου
  • 15-16-17-29-30-31 Μαρτίου
  • 12-13-14 Απριλίου
  • 10-11-12-24-25-26 Μαΐου 
  • 7-8-9 Ιουίου
    Τέλος σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή, δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές/τριες μπορούν να υλοποιούν κατ' οίκον σε ατομική ή ομαδική βάση, συνδυάζοντας τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση. Η δραση απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες όλων των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων της χώρας και θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου